Uncategorized

ช่างเทคนิค X-Ray ทำอะไร?

ช่างเทคนิค X-Ray ทำอะไร?

ปัจจุบันช่างเทคนิคเอ็กซ์เรย์ถูกเรียกว่านักเทคโนโลยีรังสี เนื่องจากพวกเขาไม่ได้สร้างเพียงภาพเอ็กซ์เรย์อีกต่อไป นักถ่ายภาพรังสีในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นในวงการแพทย์ และพวกเขาสร้างภาพทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพวินิจฉัยและรักษาโรคหรือการบาดเจ็บโดยใช้เครื่องมือมากมายเหลือเฟือ เครื่องมือเหล่านี้อาจรวมถึง X-rays, Ultrasound, CT scan, MRIs และอื่นๆ อีกสองสามอย่าง นักเทคโนโลยีรังสีระยะรวมถึงรังสีที่แตกต่างกันในวิชาชีพด้านสุขภาพนี้ มีชื่อที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเมื่ออธิบายสิ่งที่ใครบางคนทำโดยเฉพาะ มันเหมือนกับคำว่าพยาบาลที่มีพยาบาลหลายประเภทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันกับพยาบาล สามารถใส่สครับพยาบาลไปทำงานได้ ช่างเทคนิค X-Ray ทำอะไร?

คำว่านักเทคโนโลยีอาจทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อยและไม่ควรสับสนกับช่างเทคนิค ช่างซ่อมเครื่องจักร นักเทคโนโลยีใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ของนักเทคโนโลยีรังสีวิทยารวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษที่หลากหลาย การตรวจด้วยรังสีวินิจฉัยใช้เพื่อตรวจดูเนื้อเยื่อเพื่อตรวจกระดูก ฟันผุ และสิ่งแปลกปลอม Sonography ใช้อัลตราซาวนด์ความถี่สูงเพื่อดูภายในร่างกายและประหยัด ปลอดภัย และใช้งานได้หลากหลาย นักเทคโนโลยีที่ใช้อุปกรณ์นี้มักจะเป็นนักโซโนกราฟที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ Fluoroscopes เป็นอุปกรณ์ที่ใช้น้ำและสารอื่นในการสร้างภาพอวัยวะภายใน อย่างไรก็ตามสื่อสร้างภาพนี้เป็นสินค้าที่ค่อนข้างแพงในการซื้อและต้องใช้การฝึกอบรมเป็นระยะเวลานาน UFABET เว็บตรง

นักเทคโนโลยีเวชศาสตร์นิวเคลียร์หรือนักเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเล็กๆ ในสาขานี้ แต่พวกเขาก็สามารถสร้างอาชีพที่คุ้มค่าและท้าทายได้ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ใช้รังสีในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อรักษาโรคบางชนิด นักเทคโนโลยีสามารถใช้หลักการของเทคโนโลยีหลายอย่างและใช้เวลาที่ถูกต้องเพื่อส่งปริมาณรังสีที่ถูกต้อง ใช้วิธีการที่เรียกว่ารวดเร็วและควบคุมได้ การควบคุมคือช่วงเวลาที่ควบคุมปริมาณรังสีที่เป็นอันตรายที่ส่งถึงผู้ป่วยและสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งนี้ทำได้ดีเพียงใด ต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนจำนวนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าไม่มีอะไรผิดปกติ

ต่อไปควรเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างยาวและเข้มข้นซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาการแพทย์ เภสัชวิทยา กายวิภาคของมนุษย์ สรีรวิทยาของมนุษย์ และปริมาณมากเทียบเท่าของชีววิทยาพื้นฐานและการถ่ายภาพรังสี นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ด้วยมือซึ่งนักเทคโนโลยีจำเป็นต้องสาธิตการใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสม นักเทคโนโลยีจะทำการถ่ายภาพรังสี ซึ่งจะทำในโรงพยาบาลหรือในคลินิกก็ได้ นอกจากนี้เรายังพบว่าการฟอกไตเป็นหน้าที่สำคัญของนักเทคโนโลยี นี่คือการกำจัดของเสียออกจากเนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์ผ่านกระบวนการกรอง ในการตั้งค่าทั้งสองเนื้อเยื่อจะถูกย้อมเพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นกายวิภาคของร่างกายได้ จะบอกได้อย่างไรว่าคุณกำลังประกอบอาชีพ

การรับรองและใบอนุญาตเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นและถือเป็นการยอมรับของแต่ละบุคคลในชุมชนทางการแพทย์ หากไม่มีการรับรองเหล่านี้ ระดับของความสามารถที่บุคคลนั้นดำเนินการจะถูกตั้งคำถาม พื้นฐานที่สุดได้รับการปรับปรุงโดยการฝึกอบรมนักเทคโนโลยีเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ หลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานของการถ่ายภาพรังสีและปริมาณรังสีของช่างถ่ายภาพรังสีช่วยขยายขอบเขตอันไกลโพ้นสำหรับนักถ่ายภาพรังสีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของบุคคลเช่นกัน

 

ช่างเทคนิค X-Ray ทำอะไร?